VINNOVA finansierar 49 småföretag

I VINNOVA-programmet Forska&Väx får 49 småföretag sammanlagt 50 miljoner kronor i finansiering till sina FoU-satsningar. 300 företag hade sökt över 440 miljoner kronor.

VINNOVA finansierar genom Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen utgår från anslag på 100 miljoner kronor per år från regeringen. Företag kan söka finansiering för tre typer av erbjudande: genomförande av FoU-projekt, förstudie inför FoU-projekt samt behovsidentifiering inför FoU-projekt. Företagen ska själva medfinansiera FoU-projekten med minst lika mycket pengar.
I Forska&Väx andra omgång i år finansieras 49 småföretag med sammanlagt 50 miljoner kronor. Det kom in 300 förslag på sammanlagt mer än 440 miljoner kronor.
Följande 20 företag får finansiering av FoU-projekt:
Aptilo Networks AB, Johanneshov, 2 000 000 kr, förbättrad kapacitet i WiMAX och integrerade betalningslösningar för IP-telefoni.
Avaris AB, Huddinge, 2 200 000 kr, metod att anrika genmodifierade celler för användning inom behandling, forskning och utveckling.
Axiomatics AB, Kista, 672 000 kr, kunskap och plattform för datalänkar mellan basstation och mobil enhet för kommunikation.
Berglunds Rostfria, Boden, 1 430 000 kr, optimering av prestanda och utvecklingsprocess för lamellvärmeväxlare.
Cardoz AB, Stockholm, 4 000 000 kr, nästa generations hjärt-kärl läkemedel baserade på anti-inflammatoriska egenskaper.
CGM Group AB, Borås, 2 500 000 kr, operatörsbord med individuellt justerbart klimat för användning i kontrollrum.
CNS Systems, Linköping, 3 000 000 kr, kunskap och plattform för en operationell hand-over-funktionalitet mellan basstation och mobil enhet för kommunikation i luftfart.
CVK AB, Luleå, 800 000 kr, vibrationsmätare som direkt visar nivå för fordonsförare och maskinanvändare.
Ekomarine AB, Nacka, 600 000 kr, miljösäker båtbottenfärg utan gifter.
Emstone AB, Lund, 679 000 kr, vibrationsfri spräckning av sten och berg.
Hultsteins kyl AB, Jönköping, 4 000 000 kr, miljövänligt system för kyltransporter.
M2 Engineering AB, Spånga, 3 000 000 kr, solceller på plast.
Medfield Diagnostics AB, Göteborg, 3 500 000 kr, mikrovågsbaserade diagnostikinstrument som skiljer blödning från propp vid stroke.
MIPS AB, Stockholm, 1 172 000 kr, optimerat materialkoncept för hjälmar som minimerar våld mot huvudet vid sned stöt.
No Picnic AB, Stockholm, 1 500 000 kr, multireceptorisk kreativ uttrycksmiljö.
Northern Mocap Studios AB, Uppsala, 1 400 000 kr, system för högkvalitativ och markörfri ansiktsinspelning, riktad mot nöjesindustrin.
OptiMobile AB, Stockholm, 2 000 000 kr, övergång mellan lokalt och mobilt nät, utan avbrott under pågående samtal, i lågkostnadstelefoner.
Probi AB, Lund, 1 800 000 kr, probiotiska livsmedel som ger positiva hälsoeffekter på mage och immunsystem.
SenseAir AB, Delsbo, 2 550 000 kr, gassensorer för förbränningsoptimering.
Unfors Instruments AB, Billdal, 1 452 000 kr, röntgensensor.
Dessutom får 20 företag finansiering av förstudier inför FoU-projekt:
Athera Biotechnologies, Stockholm, 500 000 kr, vaccination mot åderförkalkning.
BIM Kemi Sweden AB, Stenkullen, 500 000 kr, bättre tillsatskemikalier för hartskontroll vid massa- och papperstillverkning.
Detox AB, Malmö, 392 000 kr, ny teknik för marksanering.
Frigeo AB, Kiruna, 300 000 kr, torkning av avloppsslam med innovativ frysmetod.
Gårdens Partihandel AB, Lundsbrunn, 500 000 kr, friterad potatis med lägre fetthalt.
Hot Disk AB, Göteborg, 500 000 kr, ny metod för hudkarakterisering.
IMINT Image Intelligence AB, Uppsala, 400 000 kr, extraherande av bevismaterial ur stora mängder videobilder.
Kristallen i Lannavaara AB, Lannavaara, 250 000 kr, utvärdering av forskningsfronten inom klassificering av ädelstenar.
Marström Composite AB, Västervik, 500 000 kr, allsidig båt som kan användas i extrema miljöer, främst för räddnings- och insatsändamål.
OculusAI Technologies, Stockholm, 500 000 kr, automatisk bildgranskning i realtid för nätapplikationer.
Oribac AB, Göteborg, 500 000 kr, probiotika mot muntorrhet.
Pheenix Alpha AB, Solna, 500 000 kr, rationell volymtillverkning av bipolära plattor för bränsleceller.
Protaurius AB, Göteborg, 500 000 kr, mobilt beskjutningsskydd.
RetCorr AB, Aneby, 500 000 kr, modern utrustning för ögonträning.
SafeTool AB, Jönköping, 496 000 kr, el-central för ökad energieffektivisering på byggarbetsplatser.
SARomics, Lund, 360 000 kr, programvara för optimering av proteiners egenskaper.
Scandinvent AB, Västerås, 430 000 kr, automatiserat system för stenbearbetning.
Skelack AB, Skellefteå, 500 000 kr, pulverlackering av värmekänsliga och/eller tjockväggiga produkter.
Tobii Technology AB, Danderyd, 500 000 kr, IT-stödda kommunikationshjälpmedel för barn med särskilda behov.
Ytbehandlings AB Åviken, Gnosjö, 290 000 kr, vidhäftning mot korrosionsskyddande ytor.
Dessutom finansieras nio ytterligare företag med upp till 100 000 kronor vardera för behovsidentifiering inför FoU-projekt.

Comments are closed.