Vi vann Swedish Embedded Award 2018

Det blev fyra vinnare av årets Swedish Embedded Award. Smarthorse Lab vann studentkategorin. Digitalization of Green Plant Wall based on IoT and Cloud vann IoT-kategorin och The Artificial Limb Controller, ALC och zForceAIR Sensor Module delade på priset i företagskategorin.


Alla vinnarna av årets Swedish Embedded Award

– Efter 40 år inom elektronikområdet har jag äntligen vunnit något, sade Bengt Edlund, Neonode. Det känns fantastiskt.

Det blev alltså två vinnare i företagskategorin. Juryn klarade inte av att skilja mellan de två främsta bidragen och valde till slut att ge bägge bidragen pris. Samma sak hände för övrigt förra året i studentkategorin.

Koppla protesen till hjärnan
The Artificial Limb Controller, ALC, utvecklas av Integrum AB tillsammans med Chalmers. Ny teknik gör det möjligt att koppla en elektroniskt styrd protes direkt till ben, nerver och muskler.

Enhanced-OPRA (e-OPRA) är idag det mest avancerade osseo-neuromuskulära gränssnittet och med hjälp av digital signalbehandling är det möjligt att ta steget från dagens analoga gränssnitt till ett digitalt. Det ökar styrmöjligheterna dramatiskt.

ALC är utvecklad för att vara kompatibel med befintliga analoga proteser och har upp till 16 styrkanaler. e-OPRA i kombination med ALC är idag den enda proteslösningen som möjliggör taktil känselåterkoppling för långtids daglig användning i hemmet.


The Artificial Limb Controller, ALC, utvecklas av Integrum AB tillsammans med Chalmers

Känn av gester i luften
zForceAIR Sensor Module, har tagits fram av Neonode Technologies AB. Företagets sensormoduler kan användas som peksensor eller för att helt beröringsfritt känna av gester i luften samt olika typer av statiska och dynamiska objekt.

Neonodes sensormoduler består av ett antal VCSEL-(Laser)och detektorchip samt anpassningslogik, system ASIC och en ARM M4 mikroprocessor i chipform, vilka är precisionsmonterade tillsammans med optiska linsmoduler i en mycket kompakt enhet, tillverkade i Sverige.

Modulerna är idealiska för integration inom ett brett spektrum av applikationer inom t ex fordons-, konsumentelektronik-, medtech- och robotmarknaden.


 Håkan Persson och Bengt Edlund, Neonode,

Upptäck hälta hos hästar
Sandra Pantzare och Elin Wollert, Linköpings Universitet vann studentkategorin och därmed ett stipendium på 50 000 kronor för sitt bidrag Smarthorse Lab.

Den vanligaste skadan hos hästar är idag skador relaterade till hälta, oftast orsakad av att en mindre skada inte blir upptäckt i tid.

Idén med denna produkt är att få ut en hästs rörelsemönster genom att mäta krafter under hästens hovar. Detta sker genom att använda tryckt elektronik och trådlös kommunikation, där sensorer och elektronik implementeras i en sula som placeras mellan hästens hov och sko. Sensorn är fäst under en hästs hov i ca 6–8 veckor.

Sensorerna kommunicerar med en extern enhet som samlar alla data och sparar dem i ett moln där ytterligare signalbehandling och dataanalys sker.


Elin Wollert och Sandra Pantzare fick ta emot checken på 50 000 kronor

En grön vägg av växter
IoT-priset vanns av Yu Liu, Kahin Akram Hassan, Adam Rohdin och Karim Samim, Linköpings universitet, med bidraget Digitalization of Green Plant Wall based on IoT and Cloud.

En ”green plant wall” är en vertikal vägg där olika typer av gröna växter kan växa. Systemet består av ett medium för växterna, bevattning, belysning och ventilering. Väggen ger ett förbättrat inomhusklimat och är i första hand avsett för offentliga platser.

Genom att automatisera systemet minskas behovet av underhåll och målet är att lösningen skall vara tillförlitlig, lättanvänd och billig.

Sensorer och styrsystem kommunicerar via molnet och använder Microsofts Azure-tjänster.


Ronny Skiöld, embeddedjuryn, delar ut prisplaketterna för bidraget Digitalization of Green Plant Wall based on IoT and Cloud

Sextonde gången
Swedish Embedded Award delades i år ut för sextonde gången. Årets tre priskategorier är:Företag för bästa bidrag från svenska företag
Student för bästa bidrag från studenter vid svenska högskolor
IoT för bästa bidrag med IoT-innehåll

Prisceremonin hölls i direkt anslutning till Embedded Conference Scandinavias första dag. Alla nominerade bidrag finns utställda på konferensen, som fortsätter under onsdagen.

Arrangörer är:
* Branschorganisationen Svensk Elektronik – med sektionen Embedded Technology
* Elektronik i Norden

Comments are closed.