Verktyg från SICS optimerar tågunderhåll

De nya tåg som nu levereras från Bombardier följs upp med ett verktyg från SICS som optimerar underhållet och undviker tågstopp med hjälp av statistik och visualiseringsteknik.

Verktyget, som levereras med produkten Addtrack, används redan till stöd för stora järnvägsbolag som svenska SJ samt Delhi Metro Rail Corporation i Indien. Verktyget baseras på statistisk avvikelsedetektion och kan svepa igenom stora mängder händelsedata från tågen för att upptäcka om något skiljer sig från det normala. Man kan se såväl om ett tåg skiljer sig i beteende från övriga tåg, som att ett tåg ändrat sitt beteende över tiden. De hittade avvikelserna visualiseras på ett tydligt och intuitivt sätt så att man snabbt kan se när ett problem börjar uppstå. På det sättet ska systemet hjälpa till att hitta fel tidigt – innan det leder till mer allvarliga fel. Vinsterna uppges vara att man dels får en god överblick över tillståndet på sin flotta, dels att man kan undvika dyrbara haverier genom att ta hand om problemen i tid.

– Avvikelsemodulen från SICS är en värdefull komponent i Addtrack, säger Björn Lindström på Addiva som marknadsför produkten. Den gör att vi kan undvika tågstopp utan att överdriva underhållet.

– Verktyget är ett resultat av ett nära samarbete med SICS, berättar Ola Sellin, ansvarig chef på Bombardier. Det kommer efter hand att leda till stora underhållsbesparingar, uppskattningsvis i storleksordningen 5-10 procent.

SICS Centrum för Industriell Effektivitet samlar expertis inom statistisk analys och modellering, där avvikelsedetektion ingår. SICS har utvecklat verktyg inom detta område även för bland annat processindustri, telefon- och mobilnät och gränsövervakning till havs, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.