Ventelo kräver att GSM-licenserna lämnas tillbaka

Nu stormar det igen om Post- och telestyrelsens (PTS) beslut att gratis dela ut GSM-licenser till den så kallade frekvenspakten. Företaget har lämnat in en anmälan till EU-kommissionen.

Ventelo hävdar att utdelningen utgör ett otillåtet statligt stöd, vilket innebär att licenserna måste lämnas tillbaka. PTS beslutade den 13 mars i år att bevilja ansökningar från ett antal operatörer om att förlänga GSM-licenserna i 900 MHz-bandet och dessutom tillåta 4G-tjänster i bandet. Ventelo, som själva har ansökt om radiolicens i bandet, anmälde Sverige för fördragsbrott till EU-kommissionen, eftersom tilldelning inte skedde genom så kallad skönhetstävling eller auktion. 
 
– Detta är en naturlig komplettering till den anmälan om fördragsbrott som vi skickade till EU-kommissionen i mars i år. Efter att ha gjort vidare utredning har vi kommit fram till att PTS beslut inte bara strider mot EU:s auktorisationsdirektiv utan att operatö­rerna dessutom fick ett otillåtet statsstöd genom beslutet, i strid med EG-fördraget. Det är detta som vi nu ber EU-kommission att utreda, uttalar sig Peter Blom, vd på Ventelo, i ett pressmeddelande. 

Om PTS beslut utgör ett otillåtet statsstöd måste licenserna lämnas tillbaks och en auktion eller skönhetstävling genomföras. 
– Det enda rätta är att göra om allting från början, inte minst i ljuset av Konkurrensverkets kraftiga kritik mot operatörernas marknadsdelning. Ventelo vill ha möjlighet att erbjuda attraktiva mobil­tjänster anpassade till små och medelstora företag och därför vill vi ha chansen att få del av detta attraktiva spektrumutrymme.

Comments are closed.