Vård och rehabilitering med robothjälp

Vi har vant oss vid robotar som dammsuger eller klipper våra gräsmattor. Nu kommer mer avancerade robotar som kan användas inom vård och rehabilitering. SIS, Swedish Standards Institute, avser samla svenska intressenter som vill påverka eller få insyn i nya globala säkerhetsstandarder inom området.

Servicerobotar kommer på bred front. Först ut är robotar som ska användas i våra hem och där är arbetet med säkerhetsstandarder på gång. Nästa steg är att komma överens om standarder för robotar som ska användas inom vård och omsorg.

– Det finns stora möjligheter att använda robotar inom rehabilitering och som stöd för personer som har olika typer av funktionsnedsättning. Servicerobotarna kommer även att kunna utföra vissa typer av behandlingar och hjälpa till med till exempel bevakning och transport. Robotarna blir ett komplement till vårdpersonalen, säger Mattias Lafvas,
projektledare inom maskinsäkerhet på SIS.

Säkerhetskraven måste vara på plats för att användare ska kunna lita på tekniken. När robotarna är tillräckligt säkra finns det en ny och stor marknad för produkter som kan användas inom vården. De robottillverkare som känner till kraven tidigt kommer att kunna skapa ett försprång till konkurrenterna.

– Flera länder arbetar aktivt för att påverka och få insyn i de kommande säkerhetsstandarderna. Framför allt Asien visar framfötterna ordentligt så nu gäller det att svenska företag deltar i och påverkar arbetet så att de kan anpassa sina produkter efter säkerhetskraven, säger Mattias Lafvas.

Arbetet är på väg att starta och alla som är intresserade av tillverkning eller användning av servicerobotar är välkomna att delta i SIS projekt. Säkerhetsstandarderna kommer att harmoniseras mot EU-direktiven för maskiner respektive medicintekniska produkter, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.