Vägverket ska spara energi genom smart belysningskontroll

Nu införs belysningsstyrning med en produkt döpt till "Infracontrol Online" inom Vägverket Region Väst. Det ska göra det möjligt att minska energiförbrukningen samtidigt som drift- och underhållsarbetet ska förenklas.

– Syftet med den nya styrningen är att minska energiförbrukningen genom att kunna styra tänd- och släcktiderna. Hittills har vi inte haft den möjligheten eftersom styrningen varit utspridd på ett stort antal punkter, säger Berth Thorsson, Eltekniker/Elsäkerhetsansvarig, Vägverket Region Väst.

Enligt Berth Thorsson ligger energikostnaden för belysningsanläggningarna på cirka 15 miljoner kronor per år. Han vill ännu inte uttala sig om den förväntade besparingen, den beror på hur mycket man kommer att kunna trimma tänd- och släcktiderna.

Men ett försiktigt räkneexempel baserat på en årlig drifttid på 4 000 timmar, visar att man kan spara cirka 700 000 kronor per år bara genom att tända belysningen en kvart senare och släcka den en kvart tidigare varje dygn. Lösningen bygger i det här fallet på att cirka 350 belysningscentraler ute i regionen förses med en styrenhet av typ SC-200 från Capelon. Styrenheterna ansluts via GPRS till Infracontrol Online, som står för den centrala styrningen med hjälp av en befintlig ljusgivare placerad på Älvsborgsbron.

– Med Infracontrol Online har vi en samlad överblick och kontroll över alla våra olika tekniska anläggningar oavsett funktion eller fabrikat. Det underlättar mycket för både oss och våra driftentreprenörer, eftersom vi har tillgång till alla funktioner via internet och mobiltelefon, säger Berth Thorsson.

Leverantören, Göteborgsföretaget Infracontrol,  uppger att deras lösning medger att man även fortsatt kan vara fabrikatsoberoende och ha full frihet att handla upp och ansluta olika typer av styrenheter  alltefter varierande behov .

Comments are closed.