Vågsystem med tåliga datorer

JLT Mobile Computers har ingått ett nytt partnerskap med LTS Scale Company, en tillverkare av mobila precisionsvågar och vägningssystem med huvudkontor i Ohio, USA. LTS Scale Company kommer att använda den stryktåliga datorn JLT1214P som en del av sitt sortiment av vägningssystem för truckvågar.

 

Vågarna är certifierade för handel och används i första hand av kunder i logistikbranschen som arbetar med LTL-frakt (mindre än en lastbil). Genom att kombinera vägningssystemen från LTS med en JLT-dator kan transportföretag effektivisera godshanteringen vid skifte mellan olika transportmedel (cross-docking) samtidigt som förbättrad verifiering gör det lättare att identifiera gods som överstiger vikt- eller måttangivelser och därmed kan ge ökade intäkter.
– Ett vanligt problem för företag inom logistikbranschen är att inkommande gods är tyngre eller mer skrymmande än vad som angivits, vilket medför högre kostnader vid transporten, förklarar Eric Miller, VD för JLT Mobile Computers Inc. Tack vare JLT1214P kan LTS erbjuda sina kunder en lösning på problemet. Genom kontrollmätning och -vägning av inkommande gods kan avvikelser effektivt identifieras och kunden kan vid behov ta ut en avgift för att täcka de ökade kostnaderna som hanteringen av det avvikande godset innebär.
JLT Mobile Computers tillverkar stryktåliga mobila datorer för tuffa miljöer. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer. Sedan starten 1994 har JLT levererat över 90 000 datorer och under 2015 omsatte företaget 81 Mkr.

Comments are closed.