Utvecklingsstöd för AUTOSAR 4.2.2

Den nya versionen av utvecklingsverktyget Arctic Studio från Göteborgsföretaget ARCCORE har bland annat stöd för AUTOSAR 4.2.2. Det finns också stöd för en rad nya prototypkort.

Arctic Studio 11.0.0 är ett stort steg framåt, i och med stödet för AUTOSAR 4.2.2 och en rad importerare för nya kommunikationsstackar. Det gäller t ex ECU extrakt-importerare för Ethernet- och FlexRay-stackar. Det här ger en robust konfigurationsbas för grundmjukvaran i CAN-, LIN-, Ethernet- och FlexRay-nät.
Utvecklingsverktyget har också stöd för en rad nya kort. Det gäller till exempel Freescale MPC5668G, Renesas RH850 F1L och Xilinx Zynq 7000. Alla tre korten är kvalificerade för ASIL A.

Comments are closed.