Uppfinning underlättar hemdiagnos

Patienter som ställer diagnos på sig själva i hemmet blir en allt vanligare syn i framtidens sjukvård. Men det ställer krav på utvecklingen av ny medicinsk teknik.

Tillsammans med doktoranden Per Erlandsson publicerar han nu en uppfinning som avsevärt förbättrar tekniken för sådana test där basen är ett så kallat lab-on-a-chip. Det består av en mängd pyttesmå provrör som vart och ett innehåller reagens för olika sjukdomsmarkörer. Provet som kan vara blod, urin eller saliv pumpas med en elektrisk ström från rör till rör.

– Problemet är hur man skapar en jonström som transporterar vätskan utan att förstöra celler, proteiner och andra molekyler i provet, säger Dr Robinson.

Forskarnas lösning var att bygga en så kallad elektroosmotisk pump vars elektroder täckts med ett elektriskt ledande plastmaterial. Med plasten som omvandlare kan laddningen överföras från jonerna i vätskan till elektronerna i metallkablarna. På så vis slipper man problemen med gasbubblor som bildar syror och baser, biprodukter som kan skada både chippet och provet.

– Det är den främsta orsaken till att elektroosmotiska pumpar inte slagit igenom i medicinska apparater, säger Nathaniel Robinson.

– Flera olika metoder att undvika komplikationerna med metallelektroder har föreslagits i vetenskapliga artiklar. Vi har i stället gjort oss av med grundproblemet – att vätskan elektrolyseras, säger Per Erlandsson, som konstruerat den nya pumpen.

Ytterligare fördelar är att LiU-forskarnas uppfinning kan användas om och om igen och kan drivas med vanliga batterier.

Uppfinningen som är patentsökt presenteras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Electrophoresis.

Comments are closed.