Uppdaterade regler om stickproppar och uttag

Elsäkerhetsverket har nu fattat beslut om nya föreskrifter om stickproppar och uttag. De nya föreskrifterna innebär en anpassning efter de standarder som gäller från den 1 april 2019 inom EU och i Sverige.

Från och med den 1 april 2019 gäller nya standarder för stickproppar och uttag till taklampor. Det är en standard som kommer att gälla inom hela EU vilket innebär att vi kommer att få nya stickproppar och uttag till våra taklampor. Övriga bestämmelser i föreskrifterna är oförändrade jämfört med tidigare regler.
– Nu är anpassningarna efter de nya standarderna genomförda i Sverige, säger Katarina Olofsson, inspektör på Elsäkerhetsverket. Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter på innehållet och därför kunde vi fatta beslut utan ändringar i sak.
Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2019:1) om stickproppar och uttag reglerar vilka produkter som får tillverkas och säljas i Sverige och berör därför främst tillverkare, importörer och distributörer. Det finns dock bestämmelser om vilka uttag som får installeras i anläggningar och därför berörs också elinstallationsföretag och anläggningsinnehavare indirekt dessa ändringar, se 4 kap. 3 a § Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.
De nya föreskrifterna – Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2019:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk – träder ikraft den 1 maj 2019 och kommer att publiceras 8 april. Ändringarna i standarden gäller redan från 1 april, men föreskrifterna hinner inte träda ikraft till dess.

Comments are closed.