Uppåt för Transmode. Hyfsat för Net Insight

Transmode passerade "den magiska gränsen" en miljard kronor och visade bra lönsamhet. Net Insight minskade med fem procent, men ligger ändå bra till i 10 Gbit/s-utbyggnaden.


Till vänster: Net Insights vd Fredrik Trädgårdh, tar 2010 emot priset av Lena Norder, Svensk Elektronik och Gunnar Lilliesköld, Elektronik i Norden. Till höger: Ola Elmeland, Transmode visar utmärkelsen "Årets Elektronikföretag 2008".

De två svenska nätverksföretagen har också något annat gemensamt. Bägge har utsetts till Årets Elektronikföretag. Transmode fick priset 2008, medan Net Insight mottog priset 2010.
Läs om Transmode
Läs om Net Insight

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Comments are closed.