Underhållssystem från Prevas

För ett par år sedan valde Oslo Kommun vatten och avlopp Infor EAM som sitt underhållssystem. Stadens vattenreningsverk hade även tidigare framgångsrikt kört samma underhållssystem. Nu väljer även Oslos avdelning för avfallshantering och återvinning  ”Renovasjonsetaten” Infor EAM från Prevas.

För att förenkla arbetsprocesser, skapa ett enhetligt informationsflöde och för att förbättra uppföljning och analys, gick Oslo Renovasjonsetaten ut i en offentlig upphandling av ett nytt lager- och underhållssystem. Ytterligare en målsättning var att förbättra förrådshanteringen och inköp genom att automatiskt skapa underlag för inköpsorder samt att bygga upp en reservdelshantering per maskin. Att samla all grunddata och dokumentation i ett system och att göra den tillgänglig för medarbetarna var även ett krav i upphandlingen.  Stor vikt hade systemets förmåga att ge varje användare ett webbgränssnitt som anpassas till varje rolls behov av information och funktion.
I hård konkurrens föll så valet på Infor EAM från Prevas och kontrakt blev signerat i slutet av mars. Här var EAM Connector avgörande. EAM Connector är ett självinstruerande gränssnitt som i standardutförande visade sig innehålla precis den funktionalitet som Oslo Kommun önskade. Implementationsprojektet är i full gång och det nya systemet ska driftsättas före sommaren 2013.
– Verksamheten ska få helt nya lokaler för lager, verkstad och kontor. Vidare ska arbetet organiseras om så att arbetsorder fördelas på två verkstäder med roterande personal, berättar Knut Lorentzen avdelningschef på Oslo Renovasjonsetaten. Timingen för ett nytt systemstöd är perfekt, något som jag arbetat för i många år.

Comments are closed.