Två patentansökningar från LightLab till EPO

LightLab har lämnat in två patentansökningar till det europeiska patentverket EPO avseende nyckelkomponenter.

I syfte att skydda nyckelkomponenterna hos LightLabs miljövänliga energisparlampa har en prioritetsgrundande patentansökan lämnats in till det europeiska patentverket EPO.
Patentansökan avser den elektriska styrningen av lampan och är ett resultat av det utvecklingsarbete som pågått under hösten 2009. Detta ledde i sin tur fram till de positiva mätresultat som uppnåddes och offentliggjordes i början på november 2009.

Baserat på LightLabs forskning kring att förlänga energisparlampans livslängd har en ny anodstruktur utvecklats och även den patentsökts (prioritetsansökan) vid det europeiska patentverket. Den nya anodstrukturen uppges ge bättre värmeavledning vid ljusalstring samtidigt som ett mer homogent ljus tillhandahålls.

– De båda nya patentansökningarna innebär att LightLabs patentportfölj blir alltmera omfattande. Detta är viktigt med tanke på den kommande kommersialiseringen av energisparlampan, säger LightLabs vd Bo Madsen enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.