Två miljoner för superplast

Det unga materialteknikbolaget Mercene Labs AB, som står bakom en ny superplast med stor framtidspotential, får ta emot 2013 års Ingemar Croon Award på 2 miljoner kronor.

Kapitaltillskottet möjliggör en fortsatt utveckling av företaget och materialet inom flera olika applikationsområden.
Mercene Labs utvecklar ett fast, torrt och formbart plastmaterial som möjliggör användandet av kraftfull epoxykemi i helt nya tillämpningar.
– Först kan du forma det som du vill, för att sedan aktivera epoxin för stark bindning till underlaget. Man kan kalla det en materialplattform och en utveckling av epoxilimmet, säger Fredrik Carlborg, medgrundare och VD på Mercene Labs, ett spin off från KTH, Mikro- och nanosystem (MST).
Materialet vänder sig enligt Fredrik Carlborg till marknader som har att göra med integration av heterogena material. Typiska tillämpningar finns inom elektronikindustrin för att exempelvis paketera komponenter. Där integreras ofta mikromönstrade plastdetaljer som limmas fast på ett kiselsubstrat, vilket är svårt rent processmässigt.
– Med vårt material får man en plastdetalj med rätt form och egenskaper MEN som har limmet inbyggt i själva plasten. På så sätt bidrar vårt material till snabbare och billigare processer.  En tänkbar tillämpning är LED:ar där en plastlins enkelt fästs på en diod utan att använda något flytande lim. Det gör att det går att spara ett helt processteg, du slipper limma fast LED-linsen på komponenten. Så inkapsling av mikroelektronikkomponenter är en nisch bland flera, säger Tommy Haraldsson, medgrundare och teknisk chef på Mercene Labs.
Ingemar Croon Award på 2 miljoner kronor, som delas ut årligen, ger en unik möjlighet för unga lovande företag att genom finansiellt stöd utveckla sin affärsidé i ett tidigt skede.
– Ingemar Croon Award gör att vi kan anställa fler personer och låta företaget växa. Vi har idag ett koncept och nu kan vi ta det till nästa nivå med produkter. Priset och pengarna innebär också att vi kan testa systematiskt mot tänkbara marknader, säger Fredrik Carlborg.
Förutom 2 miljoner kronor innebär Ingemar Croon Award också att Mercene Labs ges möjlighet att ta plats i KTHs inkubatorlab Greenhouse Labs, något Fredrik Carlborg är mycket positiv till.
– Det kommer att ge oss närhet till andra startupföretag inom liknande verksamhetsområden. Det är en innovativ och bra miljö och ger oss ett bra kontaktnät. Vi ska inte heller glömma alla toppmoderna och fina lab, säger Fredrik Carlborg.
Målet för Mercene Labs, som får kontinuerligt affärsutvecklingsstöd genom affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation & Growth), är att bli ett tillverkande företag och Fredrik Carlborg berättar att företaget redan har kontakt med stora spelare inom flera olika branscher där materialplattformen löser viktiga olösta problem.

Comments are closed.