Två av tre nya datacenter i Sverige

Eicsson investerar ca 7 miljarder på tre nya datacenter de närmaste fem åren. Två av dem hamnar i Sverige: i Stockholm och Linköping. Det tredje byggs i Kanada.


Varje datacenter kommer att vara upp till 120 000 kvadratmeter stort, ungefär som 14 normala fotbollsplaner

Anläggningarna byggs för att bli ny och extremt högteknologisk plattform för mer än 24 000 av Ericssons utvecklingsingenjörer runt i världen. Placeringen visar att Ericsson också i fortsättningen kommer att ha sin huvudverksamhet i Sverige.
– På det här sättet vill vi fortsätta att driva utvecklingen framåt, säger Ericssonchefen Hans Vestberg. De här tre anläggningarna kommer att ligga på gränsen av vad som är tekniskt möjligt att uppnå och göra det möjligt för oss och våra kunder att hela tiden ligga på framkanten.
Satsningen lanserades vid en presskonferens idag där Hans Vestberg och finansminister Anders Borg uppträdde gemensamt. De bägge var naturligtvis rörande överens om värdet i den här typen av satsningar, även om fokus mera låg på tekniksatsningen än på antalet nya arbetstillfällen.
– Vi kommer att skapa 60-100 nya jobb men det viktigaste är att vi behåller befintliga jobb inom forskning och utveckling i Sverige, säger Hans Vestberg.
De nya anläggningarna kommer att vara upp till 120 000 kvadratmeter stora, ungefär som 14 normala fotbollsplaner. De kommer att byggas modulärt och de olika delarna kommer att startas efter hand som de blir klara. Uppstarten av de två svenska anläggningarna börjar i slutet av 2013, respektive slutet av 2014. Anläggningen i Kanada startas initialt i början av 2015.

Comments are closed.