Turné med svenska spetsområden

Tillsammans med kompetensnaven Branschorganisationen Svensk Elektronik och PhotonicSweden åker Smartare Elektroniksystem på turné runt om i Sverige. Meningen med dessa tillfällen är att underlätta för företag att komma i kontakt med kompetensnaven.

Så här ser de planerade stoppen ut:

24 maj Västerås
1 september Luleå
18 oktober Göteborg
27 oktober Linköping
9 november Malmö/Lund
6 december Sundsvall

Smartare Elektroniksystem har genomfört ca 200 intervjuer med slumpvis utvalda företag inom svensk elektronikindustri. Nu publiceras rapporten som berättar om läget och framtidstron samt vad branschen anser behöver göras för att vi ska nå visionen att svenska elektroniksystem år 2025 möjliggör en svensk industri i världsklass.

Snart öppnar nästa utlysning från Smartare Elektroniksystem. Utlysningen är för genomförbarhetsstudier och är öppen till i början av september.
Senast i början av juni kommer projekt som beviljats i den utlysning som stängde den 3 mars att få information om att de blivit beviljade.

Smartare Elektroniksystem arrangerar event och deltar på mässor och konferenser under året. Några exempel är:

19 maj, ElektronikEXPO , Västerås
24 maj, Turné med svenska spetsområden , Västerås
1 sep, Turné med svenska spetsområden , Luleå
15 sep, Summit och Stora Elektronikdagen , Stockholm
29 sep, TEC Lund , Hotell Scandic Star, Lund
18 okt, Turné med svenska spetsområden , Göteborg
27 okt, Turné med svenska spetsområden , Linköping
22-23 nov, Embedded Conference Scandinavia, ECS , Kistamässan, Stockholm
6 dec, Turné med svenska spetsområden , Sundsvall

Comments are closed.