Tritech bakom lösning för passerkontrollsystem

Tritech Technology AB har levererat den trådlösa kommunikationsteknik som finns inbyggt i framtidens passerkontrollssystem till Siemens Security Products – Product Line Access Control i Solna, utanför Stockholm. Det väsentliga i utvecklingen är integrationen av trådlös kommunikation i systemets övergripande arkitektur som ska möta kraven på flexibilitet och enkel installation, vilket därmed i sin tur ska ge kunderna en minskad totalkostnad för ägande. Det passerkontrollsystem som lanserades i januari 2009 uppges vara ett av de första kommersiellt tillgängliga passerkontrollsystemen på marknaden som använder det standardiserade ZigBee-protokollet på 2.4 GHz. Systemet förlitar sig helt på ett radiobaserat mesh-nätverk, vilket innebär ett flexibelt system för att hitta vägen från slutnoden till den centrala noden i systemet. Med detta system ska mängden kablar som krävs i installationen avsevärt minskas.
Tritech Technology AB, som är specialiserade inom trådlös kommunikation, ansvarade för utvecklingen av kommunikationslösningen, vilket omfattar mjukvara och hårdvara (inklusive antenndesign), och ansvarar dessutom för tillverkningen av vissa trådlösa kärnkomponenter i Siemens system. Tritech har arbetat tillsammans med Siemens, och tidigare Bewator, i många år, och detta projekt har ytterligare stärkt samarbetet mellan de båda företagen.

Comments are closed.