Trafikverket säkrar kraftförsörjningen

Coromatic skall leverera reservkraftverk och tillhörande service till Trafikverket. Detta står klart efter att företaget vunnit två offentliga upphandlingar.

Bakgrunden till affärerna är att Trafikverket ytterligare vill förstärka kraftförsörjningen till sitt kommunikationsnät för järnvägen och där spelar reservkraftsanläggningarna en viktig roll för att säkra driften av kommunikationen i händelse av ett strömavbrott.
– Redan idag har vi ett väl utbyggt reservkraftsnät för våra kommunikationssystem men nu förstärker vi ytterligare denna kritiska infrastruktur på fler platser i landet. Totalt handlar det om en utbyggnad med ett 90-tal anläggningar, säger Christer Jonsson, projektledare på Trafikverket.
Reservkraftverken kommer att levereras nyckelfärdiga och anpassade efter Trafikverkets specifika krav avseende säkerhet, design och hållbarhet. Utöver själva reservkraften kommer Coromatic ansvara för både planerad och akut service av Trafikverkets samtliga reservkraftsanläggningar för järnvägsnätet i hela Sverige.
– Coromatic var det företag som bäst uppfyllde kraven i upphandlingen av reservkraftsanläggningarna, samtidigt som de med sin långa erfarenhet och starka lokala närvaro i landet blir en viktig leverantör av service av reservkraften, säger Christer Jonsson.
Med de dieselbaserade anläggningarna minskar risken för kommunikationsproblem vid strömavbrott.

Comments are closed.