Trådlösa sensornätverk i industrin

Kan autonoma, trådlösa sensornätverk utformas för att uppfylla kraven i industriella applikationer? Det ska forskare vid Mittuniversitetets forskningscentrum STC ge svar på i ett projekt som nu har beviljats 15 miljoner kronor från KK-stiftelsen.
Tre forskargrupper inom tre olika discipliner ska anta utmaningarna i att ta fram en teknik för trådlösa sensornätverk som är konkurrenskraftig i förhållande till trådbundna nätverk med avseende på tillförlitlighet, förutsägbarhet, kommunikationsprestanda och underhåll.


Läs mer..

Ladda ner instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik

Läs temaartiklarna om analogteknik

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.