Trådlösa sensorer för flyg

ÅAC Microtec, Volvo Aero och Uppsala universitet har inlett ett projekt med syfte att utveckla ett trådlöst sensorsystem för gasturbiner. Projektet stöds av Vinnova.

Parametrar som temperatur, mekanisk töjning, vibrationer, tryck och detektering av motorstopp måste kunna ske på plats. Projektet tar fasta på att utveckla ett trådlöst sensorsystem som kan användas för övervakning och optimerade tester av sådana gasturbiner.
Det nya systemet bygger på ett patenterat sätt att miniatyrisera konstruktionen på grundval av forskningen inom sensorprinciper och trådlösa nät inom Uppsala universitets avdelning för signaler och system.
Projektet förutspås ge Volvo Aero tillgång till ny teknik som kan ha en avgörande inverkan på deras utveckling av motorer för flyg- och rymdfart. Övervakningen kommer att kunna ske mycket kostnadseffektivare via trådlösa sensorer än med de omfattande, trådrelaterade system som används idag. Dessutom kommer det nya systemet att ge möjlighet till övervakning av motorer som genomgår service vilket ger ökad säkerhet.

 

Comments are closed.