Trådlös teknik öppnar för nya angrepp

Den lavinartade ökningen av störningskänslig, trådlös teknik i samhället har öppnat för angripare som använder störsändning. De kan slå ut vitala kommunikations-, positionerings-och larmsystem i samband med kriminella aktiviteter och andra aktioner, enligt Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

 

Bärbar GPS-störsändare som säljs via internet. Fotot är taget av Mikael Alexandersson som forskar på störtålighet hos GPS-mottagare vid FOI.

Förmågan att utnyttja sårbarheten i trådlös teknik har förut bara funnits hos militära aktörer, men nu sprids den även bland civila. I och med att störutrustning säljs fritt via internet och att störningskänsliga, trådlösa system används i allt fler kritiska tillämpningar, så går utvecklingen snabbt. Konsekvensen är att vitala sambands-, positionerings- och larmsystem för olika samhällsfunktioner kan slås ut av en angripare.

– Avbrottsfri kommunikation är en avgörande förutsättning för både militära och civila insatser. Därför är den ökade förekomsten av störsändare på marknaden ett allvarligt problem på sikt, om man inte vidtar motåtgärder. Man kan till exempel öka störtåligheten hos viktiga trådlösa system, säger Peter Stenumgaard, forskningschef vid FOI.

Vid FOI bedrivs forskning inom robust telekommunikation, där en del av forskningen är särskilt inriktad på att undersöka och förbättra störningståligheten hos trådlösa kommunikationssystem och GPS-mottagare.

– För en del aktiviteter är trådlös teknik en nödvändighet. Det gäller till exempel vid insatser där räddningspersonal och polis är inblandade, säger Peter Stenumgaard.

Många exempel visar på mycket allvarliga konsekvenser om radiokommunikationen blir störd. Rökdykning är ett exempel på då trådlös kommunikation är helt avgörande för möjligheten att genomföra en insats. I samband med händelserna vid norska Utöya 2011 ledde radiokommunikationsproblem till att polisinsatsen fördröjdes. I samband med Göteborgskravallerna år 2001 använde demonstranterna störningssändning mot polisens radiosystem.

Även i samband med stölder och inbrott används idag störsändning som till exempel vid bilinbrott, störning av larmbågar och inbrottslarm i butiker, störning av villalarm och störning av larmsystem för värdetransporter, enligt FOI.

En rapport med titeln ” Störningskänslighet hos civil trådlös konsumentteknik” kan beställas via FOI:s hemsida.

Comments are closed.