Trådlös teknik löser glesbygdens fiberproblem

I Ytterbyn, utanför Sandviken, samlades igår bredbandsengagerade personer från kommuner, länsstyrelser och från PTS för att se hur trådlöst bredband har ersatt fiber för att ge minst 100 Mbit/s enligt regeringens bredbandsmål för 2020. Lösningen omfattar flera byar.

PTS har fått i uppdrag av regeringen (N2018/1206/D) att ta fram material för vägledning och information till regionala och lokala aktörer om hur trådbundna och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att bidra till att nå uppsatta bredbandsmål.

Det finns starka drivkrafter för att fibernäten ska nå så många som möjligt. Men i vissa fall kan det vara svårt att etablera fiber kostnadseffektivt. Där kan olika trådlösa tekniker bli viktiga för att alla ska kunna få ett bra bredband.

Radiolänk
En radiolänk fungerar som punkt-till-punkt-förbindelse, fram till ett antal sändningspunkter i byarna utanför Sandviken. En av dem finns på bygdegårdens tak. Sändningspunkterna ansluter sedan till hushåll och företag genom punkt-till-multipunkt.

Räckvidden från sändningspunkten är cirka tre kilometer till varje hushåll som har en liten mottagarantenn placerad på fasaden. Att etablera lösningen kostar ungefär hälften av vad en fiberutbyggnad skulle ha kostat. Totalt kommer 54 hushåll att anslutas.

Regeringsuppdrag
PTS uppdrag skall resultera i ett informationsmaterial som skall kunna vägleda lokala och regionala aktörer. Tyngdpunkten skall handla om vilka olika typer av lösningar som finns, och deras lämplighet i olika fall.
PTS genomför intervjuer och studiebesök och har samlat in förslag på lösningar från ett antal företag som erbjuder trådlös teknik. I slutet av året skall materialet vara klart.

I Ytterbyn berättar en nöjd användare om arbetet med att få lösningen till stånd, och om hur den fungerat sedan den etablerades. Stabiliteten och hastigheten har fungerat som utlovat – det enda orosmomentet har varit några av sommarens åskväder, där alla inte varit lika snabba att dra ur sladden till sin utrustning.

Fler alternativ möjliga
Detta är en av många möjliga lösningar för att ge bra uppkoppling där fibern inte når fram. Lösningen har visat sig fungera i praktiken. PTS hoppas kunna beskriva fler lösningar och deras för- och nackdelar.

Comments are closed.