Trådlös sensor ger miljövänligare skogsåterplantering

Acreo Swedish ICT kommer att på Green Week i Bryssel, den 3-5 juni , demonstrera en ny miniatyriserad trådlös multisensor för mätning av vattenhalt och jonkoncentration i plantjord för kostnadseffektiv skogsproduktion.

Den miniatyriserade, lågkostnadssensorn har utvecklats inom EU-projektet Zephyr.
Målet för det projektet är att ta fram ny teknik för miljövänlig, och kostnadseffektiv, storskalig produktion av för-odlad skog.
Dessutom har Acreo utvecklat ett optiskt system som kan följa utvecklingen av groddplantorna. Det sker genom att mäta trädskottets höjd och totala bladyta och i anslutning till det kopplas en flexibel programvara som kan ta hänsyn till bladets färg. Den nya tekniken kommer också att möjliggöra en certifierad och mer standardiserad skogsåterplanteringsteknik.
– Den nya, integrerade, tekniken har potential att drastiskt höja standarden på Europeisk skogsproduktion. Tekniken bidrar till ett mer resurseffektivt vattennyttjande och minskad användning av gödningsmedel och bekämpningsmedel, säger Cristina Rusu, senior forskare vid Acreo Swedish ICT.

Cristina Rusu

Sensorn mäter både vattenhalten och den totala koncentrationen av joner i plantjord. Jonhalterna i gödsel är högre än i jord och ger risk för övergödning av mark. Det kan i sin tur leda till risk för rotskador. Förloppet kan förhindras genom att bevaka jon-nivåerna i jorden.
Den nya sensorn kan vara den första miniatyriserade trådlösa markgivare på marknaden och kan användas både i växthus och i fält. Mätdata kan skickas trådlöst via Bluetooth Low Energy till smartphones eller dator med ett överföringsavstånd på upp till 20 meter utan fri sikt.

Mätdata visas här på en smartphone.

Konferensen Green Week äger rum 3-5 juni i Bryssel. Det är den största årliga konferensen om den europeisk miljöpolitik. Teman 2014 är cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och avfall.

 

Comments are closed.