Tio nya inkubatorbolag och över 700 MSEK i riskkapital

SmiLes mål att varje år hitta runt tio nya uppstartsbolag inom life science som har hög innovationshöjd, stor internationell marknadspotential och starkt team uppfylldes 2018. Totalt har SmiLe därmed hjälpt 70 bolag att utveckla sina produkter för bättre hälsa, inklusive dagens 22 medlemsbolag.

Tillsammans har dessa i år attraherat rekordbeloppet 728 miljoner kronor i riskkapital, 18 procent mer än förra årets höga summa.
De bolag som genom åren har varit medlemmar i life science-inkubatorn attraherade tillsammans 728 miljoner kronor i riskkapital under 2018, vilket innebär en ackumulerad summa på över 2 400 MSEK sedan 2014. Av alumnibolagen är 13 noterade på OMX Nasdaq och Spotlight. Deras marknadsvärde är nu drygt sex miljarder kronor (december 2018).
Flera av SmiLes inkubatorbolag stod ut som exceptionella, vann eller kom på hedrande platser i internationella och nationella jämförelser och tävlingar, bland andra: Cellevate, SAGA Diagnostics, Gedea Biotech, Sinntaxis, Receptor Pharma och ImmuneBiotech.
– Vi har varit framgångsrika med att skapa mötesplatser där SmiLe-bolagen naturligt kan möta både industriella och finansiella intressenter. Vi har också regelbunden kontakt med internationella aktörer som söker nästa framgångsprojekt, vilket medverkat till det goda resultatet, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

Under 2018 tillkom 10 nya bolag, medan 8 bolag lämnade inkubatorn. Idag finns 22 bolag i SmiLes inkubator. 41 bolag har tagit examen sedan 2007.
Totalt 70 bolag har sedan 2007 fått stöd att utvecklas i inkubatorn och fått coachning, laboratorieplats, utbildningar och stöd av experter samt tillgång till communityn av företag runt omkring. Av dessa bolag är 90 procent fortsatt aktiva eller växande. De har tillsammans tagit in 728 miljoner kronor i riskkapital under 2018, vilket innebär en ackumulerad summa på över 2,4 miljarder kronor sedan 2014.
13 bolag är noterade på handelsplatser och har tillsammans ett marknadsvärde av över 6 000 MSEK (dec 2018). Bland dessa finns Cantargia, Immunovia och Clinical Laserthermia Systems.

Följande tio uppstartsbolag blev medlemmar i inkubatorn 2018:

Receptor Pharma – utvecklar ett nytt läkemedel mot Alzheimers som ska verka enligt en helt ny mekanism.

Medotemic – utvecklar system för rörelseanalys av avvikande gångmönster, bl a hälta. Sensordata insamlat via smartphones analyseras via egenutvecklade algoritmer och ska användas av bland andra fysioterapeuter.

Open Logger – har utvecklat och erbjuder intelligenta IoT-system som kopplar ihop all kritisk utrustning på laboratorier och sjukhus.

POOW Applications – utvecklar lösningar för att hjälpa barn med problem. Första produkten ska hjälpa barn som har svårt att äta genom att använda ”serious gaming”.

Nordic Rebalance – den danska grundaren har utvecklat en ny kostbehandling, som visat dokumenterat klinisk effekt mot IBS i två publicerade studier.

Sinntaxis – utvecklar en ny behandling för att minimera handikappande och ofta livslånga konsekvenser av stroke. Sinntaxis planerar att inleda en fas 2-studie i strokepatienter inom kort.

TigerQ – utvecklar algoritmer för analys av sekvenseringsdata efter genmodifieringar. Deras databehandling ska ge en mer korrekt och exakt bild av DNA efter modifiering än dagens metoder.

Thyrolytics – utvecklar test för diagnostik av sköldkörtelhormoner. Det finns idag inget riktigt tillförlitlig test.

Prebona Healthcare – utvecklar en nanoprodukt som väsentligt skall kunna öka avdödningen av bakterier, både vid desinficering och antibiotikabehandling.

Leuko3ena – utvecklar diagnostik för allergipatienter, och vill därmed råda bot mot bristen på allergiläkare genom att öka effektiviteten i diagnosticering.

Comments are closed.