Thinfilm får tillskott på 23 miljoner dollar

Norska Ferd AS köper 37,500,000 aktier i Thinfilm Electronics ASA, vilket ger ett kapitaltillskott på 150 miljoner norska kronor eller 23 miljoner dollar. Det motsvarar 7,3 procent av aktierna.

Ferd får också 31,250,000 teckningsoptioner, som kan lösas in efter 12 månader och som förfaller om tre år om de inte används. Optionspriset är 4,80 NOK per styck.
– Att få Ferd som stor aktieägare visar att företaget utvecklas starkt, säger Davor Sutija, vd för Thinfilm. Den här investeringen räcker för att täcka kostnaderna för vår nuvarande produktutveckling.
Thin Film Electronics ASA har huvudkontor i Oslo och produktutveckling och produktion i Linköping. Företaget har också kontor i USA och Japan.

Comments are closed.