Thinfilm får forskningsmedel

Norska Thin Film Electronics (Thinfilm), med verksamhet inom utveckling och kommersialisering av tryckt elektronik och intelligenta system, meddelar att Norges forskningsråd (NFR) har tilldelat företaget ett bidrag på 12 miljoner norska kronor för forskning om nya monteringsmetoder och barriärbeläggningar för tryckta elektroniska system.


Inom ramen för forskningsprojektet kommer Thinfilm under tre år samarbeta med det norska forskningsinstitutet SINTEF för att utöka spetsforskningen inom tryckt elektronik i Norge.

– Vi är glada över att samarbeta med SINTEF inom detta viktiga projekt och vi tackar Norges forskningsråd för dess stöd, säger vd Davor Sutija, Thinfilm. När vi vidareutvecklar byggstenarna för smarta system och andra produkter är det viktigt att vi fortsätter att förnya oss och utforska nya metoder för integrering, montering och tillverkning. Projektet gör det här möjligt för oss.

– SINTEF är glada över att arbeta med Thinfilm, världsledande inom tryckt elektronik, säger Aage Jostein Thunem, evp för SINTEF ICT. I det här projektet kommer vi att använda vår kompetens och våra avancerade vetenskapliga instrument för att ytterligare fördjupa vår förståelse av tryckta elektroniska system, som kommer att vara avgörande för utformningen av framtida produkter.

Om Thinfilm
Thinfilm är verksamma inom utveckling och kommersialisering av tryckt elektronik och intelligenta system och uppges varit först med att kommersialisera tryckta, omskrivbara minnen. Bolaget skapar tryckta system som inkluderar minnen, sensorer för avkänning, displayer och trådlös kommunikation.

Thinfilm är ett börsnoterat norskt företag med huvudkontor i Oslo, Norge; produktutveckling och produktion i Linköping, Sverige; produktutveckling, produktion och affärsutveckling i San Jose, Kalifornien, USA; och försäljningskontor i USA, Japan och Singapore.

Om SINTEF
SINTEF är en tvärvetenskaplig forskningsinstitut med internationell spetskompetens inom teknik, medicin och samhällsvetenskap. SINTEF bedriver kontrakts-FoU i nära samarbete med kunder, både inom privat och offentlig sektor, och är bland de fyra största oberoende kontraktsforskningsinstituten i Europa. Tillsammans med kunderna utvecklar SINTEF ny teknik, produkter samt lösningar och tjänster för ett brett spektrum av tillämpningar.

Comments are closed.