Testsystem för trådlös energiöverföring

Malmöföretaget AudioDev meddelar att de har godkänts av konsortiet WPC (Wireless Power Consortium), som ligger bakom standarden Qi för trådlös energiöverföring, och att de nu utvecklar ett referens testverktyg för Qi FOD (Foreign Object Detection).

AudioDev startade 2011 upp ett nytt affärsområde; referenstestning av produkter för trådlös energiöverföring. Den bakomliggande tekniken benämns Qi, vilken är en internationell standard för trådlös energiöverföring. Standarden ska säkerställa kompatibilitet mellan uppladdningsbara enheter, oavsett tillverkare, och drivs av WPC (Wireless Power Consortium), ett konsortium som vid slutet av år 2011 hade över 100 medlemsföretag.

Qi-tekniken medger att en laddningsplatta, trådlöst kan ladda uppladdningsbara enheter (exempelvis mobiltelefoner, headsets och batterier) som följer Qi-standarden. Den laddningsbara enheten identifieras automatiskt genom ett standardiserat kommunikationsprotokoll och standarden ser sedan till att enheten laddas på ett korrekt och säkert sätt. AudioDev började hösten 2011 att leverera testutrustning för såväl laddningsplattor som uppladdningsbara enheter. Testningen är helt nödvändig för att säkerställa att båda typerna av enheter följer Qi-standarden. Bland kunderna finns både företag som utför certifiering av Qi-produkter och företag som själva utvecklar enheter med inbyggd Qi-funktionalitet.

– Satsningen inom området för trådlös energiöverföring är ett mycket spännande steg. Som företag har vi över 25 års erfarenhet av att utveckla system för referensmätningar inom området för optiska skivformat såsom CD, DVD och Blu-ray Disc och vi ser fram emot att applicera vår kunskap och erfarenhet inom området för trådlös energiöverföring, säger Peter Falk, vd för AudioDev.

– Efter många års arbete med referenstestare för de olika optiska skivformaten känns det mycket inspirerande att fortsätta in i ett helt nytt produktsegment. Jag känner stor tilltro till Qi-standarden eftersom många stora företag redan nu har anslutit sig till WPC. Att ha en standard som kan testas och kontrolleras är av yttersta vikt för att kunna uppnå kompatibilitet, vilket är viktigt när man lanserar konsumentprodukter av den här typen, säger Magnus Wikstrand, utvecklingschef på AudioDev och projektledare för Qi Test Tools i ett pressmeddelande.

Hösten 2011 valde WPC ut AudioDev för att utveckla referensverktyg för att testa det som inom Qi-standarden kallas för ”FOD” (Foreign Object Detection). ”FOD” går ut på att detektera ifall okända föremål kan finnas nära sändaren och mottagaren, något som kan påverka energiöverföringen negativt.

Comments are closed.