TeliaSonera sparar

Enligt TeliaSoneras bokslutskommuniké för 2007 kommer ett nytt besparingsprogram att genomföras under 2008 och 2009, där cirka 2 900 medarbetare får lämna företaget. Totalt skall programmet ge en årlig besparing på fem miljarder kronor jämfört med kostnaderna för 2007. Av de runt 2 900 som får sluta, arbetar två tredjedelar i Sverige och en tredjedel i Finland. Företagets nettoomsättning ökade med 5,8 procent för helåret 2007 och nettoresultatet ökade något, till knappt 17,7 miljarder kronor 2007 jämfört med cirka 17 miljarder kronor 2006.

Comments are closed.