Telia Sonera säljer Stofa till Ratos

TeliaSonera har tecknat ett avtal om försäljning av det danska dotterbolaget Stofa till Ratos, ett börsnoterat, så kallat "private equity"-företag med nordiskt fokus.

Försäljningspriset uppges vara 1,1 miljarder danska kronor.

Stofa förvärvades av Telia Sonera 1995. Stofa har verkat som ett oberoende dotterbolag under hela perioden och har de senaste tre åren erbjudit sina tjänster under eget varumärke. Idag erbjuder Stofa tv- och telefonitjänster samt bredband till sina kunder.

Avtalets slutförande är beroende av godkännande från relevanta myndigheter samt Telia Soneras styrelse. Telia Sonera gör i samband med affären en kapitalvinst på över 500 miljoner danska kronor som avses redovisas i kvartal tre.

Comments are closed.