Teleoperatörer i UK lägger ut DoU

Ericsson ska ta över drift- och underhåll för Vodafone UK medan Nokia Siemens Networks tar över Orange UK:s nät. Ericssons avtal med Vodafone UK löper under sju år och avser deras 2G och 3G radioaccessnätverk. Avtalet innebär också att 350 Vodafone-anställda förs över till Ericsson.
Nokia Siemens avtal avser Orange UK:s 2G och 3G nät och löper på 5 år. Sammanlagt ska 470 Orange-anställda byta arbetsgivare, 230 går till till Nokia Siemens medan resten förs över till en underleverantör som hanterar driften i ett första led.

Comments are closed.