Annons

Teknikkonsortium för bränslecellsdrivna datacenter

RISE ingår i ett konsortium av sju organisationer som nu valts av Europeiska kommissionen för att utveckla nästa generations bränslecellsplattform för drift av datacenter. Förhoppningen är att kunna minska koldioxidutsläppen med upp till 100 procent.

Satsningen finansieras med 2,5 miljoner euro och ingår i EUs program för forskning kring bränsleceller och vätgas, The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. Projektet där RISE deltar heter EcoEdge PrimePower (E2P2) och är ett initiativ som syftar till att utveckla bränsleceller med mycket lågt klimatavtryck.

– Vi vet alla att digitalisering och datacenter är nyckelelement för en hållbar framtid, där innovation är kärnan i resan mot våra globala 2030-mål, säger Jon Summers, senior forskare på RISE. Som forskare på RISE satsar vi på att vara en stark del av E2P2-teamet, att driva på teknikutvecklingen och att på ett transparent sätt demonstrera nya hållbara lösningar för primärkraft för framtidens digitala infrastruktur.

Ett konsortium av sju företag – Equinix, InfraPrime, RISE, Snam, SolidPower, TEC4FUELS och Vertiv – ska utveckla och testa ett innovativt system av fastoxidbränsleceller (SOFC) med avbrottsfri strömförsörjningsteknik (UPS) och litiumjonbatterier för att tillhandahålla en stabil och miljövänlig kraftkälla till datacenter och annan kritisk infrastruktur. Implementering av naturgasdriven SOFC som en primär kraftkälla kommer vara avgörande för att bana väg för användningen av grön vätgas för bränslecellstillämpning, för både reserv- och primärkraft.

Projektet E2P2 siktar på att kunna visa upp realistiskt koncept där urbana kraftnät kan använda bränsleceller från grön vätgas och heller inte vara beroende av dieselgeneratorer för reservkraft.

Comments are closed.