Teklatech minimerar brusnivån

Det danska EDA-företaget Teklatech har vidareutvecklat sin teknologi för att minimera brus och "IR-drop" i synkrona digitala halvledarkonstruktioner. Med företagets verktyg kan brusnivån sänkas med mer än 20 dB i kritiska frekvensband.

Teklatechs teknologi går ut på att "rucka" på de olika synkrona blockens klockning så att inte alla drar ström samtidigt. Det innebär att strömtopparna jämnas ut och att brusnivå och spänningsfall minimeras.
– Det innebär också att matningsspänningen kan sänkas, säger Tobias Bjerregaard, vd för företaget. Det i sin tur ger automatiskt en minskning av energiförbrukningen.
Den stora nyheten i år är att verktyget kan arbeta både i tids- och frekvensdomän. Det innebär att analog- och RF-konstruktörer lättare kan dra nytta av verktyget och direkt se var optimeringen blir effektivast. Ofta handlar det om att minska bruset så mycket som möjligt i det frekvensband där komponentens eller systemets RF-del kommunicerar. Teklatechs verktyg har till exempel använts för att minska bruset i 1,8 GHz-området med mellan 20 och 30 dB. I och med det kan en enklare och strömsnålare radiodel användas.
Att minimera strömtoppar blir allt viktigare, ju mindre processgeometrier som används. Det räcker inte längre med avkopplingskondensatorer. Ibland kan till och med avkopplingskondensatorerna leda till att hela det interna strömförsörjningsnätet börjar självsvänga.
– Den här typen av "power grid oscillation" är utomordentligt obehaglig. Men redan långt innan det är risk för självsvängning finns det all anledning att jämna ut topparna. Det kostar inget i kiselarea eller klockfrekvens och ger egentligen bara fördelar.

Comments are closed.