Täta hus är täta för radiovågor

Nybyggda hus, som är täta och energisnåla, minskar utsläpp av klimatgaser. Baksidan är ofta att mobiltelefoni fungerar dåligt eller inte alls, eftersom radiovågorna inte når fram.
I stort sett alla fönster har numera beläggningar av silver eller metalloxider på minst ett glas. Samtidigt som metallfilmen reflekterar värmestrålningen reflekteras också radiovågorna. Därmed försvåras trådlös kommunikation genom fönster och väggar. Sedan tidigare är det också känt att vanliga betongväggar dämpar radiovågor och ger dålig mobiltäckning.
Ett forskningsprojekt lett av experter på SP har nu fått stöd av Energimyndigheten för att studera problematiken och titta på möjliga tekniska lösningar.


Fönster med metallbeläggning reflekterar radiovågor
Läs mer..

Ladda ner instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik

Läs temaartiklarna om mikroprocessorer

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.