Annons

Lyckat pilottest av smalbandigt IoT

Telia har testat smalbandig IoT och 4G, kategori M1 (LTE-M). I försöken, i lab och mot ett kommersiellt mobilnät, användes utrustningen Nemo Outdoor från Keysight för att testa IoT-sensorer.