Lyckat pilottest av smalbandigt IoT

Telia har testat smalbandig IoT och 4G, kategori M1 (LTE-M). I försöken, i lab och mot ett kommersiellt mobilnät, användes utrustningen Nemo Outdoor från Keysight för att testa IoT-sensorer.

12keysight-iot-telia

Med försöken har man i praktiken visat hur exempelvis temperaturavläsningar kan överföras från en sensor till användares display via mobilnätet.
– Med de goda erfarenheter från detta pilotprojekt kan vi inom kommande månader bygga lösningar för våra kunder, säger Mikael Sundholm.  Detta kommer leda till en signifikant ökning av tillgänglig information till grund för en rad affärsbeslut.

– I pilotprojektet möjliggjorde vi mätningar i Telias servicenät för IoT, levererat av Nokia, säger Kai Ojala som är Keysight Technologies ansvarige för mätlösningar med Nemo.
– I den initiala fasen användes vår mätapplikation för att testa LTE-IoT RAN tillsammans med stamnätet. Därefter erbjöd vi lösningar för att verifiera nätverksprestanda och för att förstå hur operatörer kan erbjuda LTE-IoT kommersiellt för nya tillämpningar och tjänster.

Comments are closed.