Annons

Mycket bredbandig effektkalibrator

Newtons4th ltd, eller N4L, har etablerat sig på kalibratormarknaden med produkter som ger högre noggrannhet, större bandbredd och det till lägre pris. Den senaste produkten, PPA5500, har exempelvis 0,01 procents noggrannhet och 2 MHz bandbredd, vilket bland annat behövs inom sektorn för fordonselektronik.