Optisk distribution av tid och frekvens

Ett nytt instrument från Pendulum Instruments distribuerar en central referensfrekvens- eller synkroniseringssignal till upp till 18 mottagare på upp till 2 km avstånd.