Swedish SiC Power Center bildat

Per Ericsson, projektansvarig för kiselkarbidkonferensen iSiCpeaw, avslutade första dagen med att berätta om det nya center för kiselkarbid som bildats på initiativ av Acreo, Swerea, Kimab och KTH.

– Det finns ett glapp mellan komponenter och systemintegration.  Tanken är att med en utveckling inom kiselkarbid sammanlänka dessa områden, säger Per Ericsson.
Sammantaget skall akademi, institut och industri samla resurser, kompetens och krav för att överbrygga detta gap.
Det nya centrat kommer att  ägna sig åt allt från komponenter, till moduler, till kraftelektronik till systemintegration.
Förutom Acreo, Swerea Kimab och KTH deltar från industrin företagen  ABB, Alstom, Bombardier, Denso, ESAB, Elektronikpartner,  Emotron dedicated drive, Kollmorgen och Volvo. Energimyndigheten och Vinnova satsar pengar.
Till aktiviteterna märks tre doktorandtjänster, inom respektive  områdena tillverkningsteknik, effektmoduler och systemintegration. Till planerna hör också att Swedish SiC Power Center skall genomföra nästa års iSiCpeaw, göra marknadsundersökningar, testa komponenter (benchmarking av komponenter från olika tillverkare) samt, på initiativ av industrin, forska och utveckla produkter.

 

Comments are closed.