Sveriges gruvuniversitet

Den gröna omställningen kräver både forskning och utbildning. För gruvnäringen har Luleå tekniska universitet byggt upp Sveriges gruvuniversitet, Swedish School of Mines. Här ingår forskning som sträcker sig längs hela mineral- och metallkedjan, samt flera master- och civilingenjörsutbildningar och en internationell kandidatutbildning.

– Vi satsar och utbildar kompetens för den gröna omställningen. Swedish School of Mines är en unik satsning för att leverera den kompetens som världen efterfrågar, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

I Norrbotten och Västerbotten investeras just nu mångmiljardbelopp för en fossilfri framtid. Luleå tekniska universitet bidrar med forskning som förändrar och utbildningar som matchar kompetensen som den gröna omställningen efterfrågar.

Universitetet har utvecklat en unik och omfattande forskningskompetens inom gruv- och metallområdet, som att hitta metaller via forskningsämnena malmgeologi och prospekteringsgeofysik och att bryta malm via gruv- och berganläggningsteknik, samt att utvinna och återvinna via mineralteknik och processmetallurgi. Inom tillämpad geokemi finns kompetens inom vatten- och avfallshantering och hur den omgivande miljön påverkas av gruvdrift. De forskningsämnena är unika i Sverige och den här kombinationen av ämnen är unik i Europa.

I Swedish School of Mines finns flera master- och civilingenjörsutbildningar samt en internationell kandidatutbildning, som ger studenterna kunskap om hela värdekedjan inom gruvnäringen och behörighet till fördjupande studier inom mastersprogrammen.

Utbildningar som ingår i Swedish School of Mines: Civilingenjör hållbar process- och kemiteknik, Civilingenjör Naturresursteknik, Arktiska mineralresurser, masterprogram, Geovetenskap, inriktning malmgeologi och miljögeokemi, masterprogram, Geovetenskapliga resurser, masterprogram, Väg-och vattenbyggnad inriktning jord- och bergbyggnad, masterprogram, Hållbar mineralutvinning, kandidat.

Comments are closed.