Sverige håller patentställningarna

PRV (Patent- och registreringsverket) har presenterat ny statistik över innovationsklimatet i landet. Sverige klättrar en placering och tar bronsplatsen som Europas mest innovativa land sett till patentansökningar per capita. På samma lista återfinns Finland på plats 6 och Danmark på plats 10.

Enligt PRV fortsätter Sverige att hålla en stabil nivå när det gäller nationella patentansökningar. 2015 inkom totalt 2427 ansökningar till myndigheten och under samma år beviljades 889 patentansökningar. Den europeiska patentorganisationen EPO beviljade 1939 patentansökningar från svenska företag och innovatörer.

I den absoluta toppen över nationella patentansökningar till PRV finner vi Scania, som följs av Medivir och SKF. När det gäller europeiska patent placerar sig Ericsson, SKF och Electrolux i patenttoppen.

– Det blir oerhört tydligt att Sveriges stora företag har genomtänkta patentstrategier vilket är väldigt positivt. Vi har ett aktivt innovationsklimat och håller goda positioner på den europeiska marknaden, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

På den här länken kan du hämta Global Innovation Index 2015.

Comments are closed.