Sverige – ett innovativt land med få innovatörer

Sverige har placerat sig i topp i EU:s innovationskraftsindex varje år sedan 2006 och presterar exceptionellt bra vad gäller tillgång till humankapital och finansiering. Sämst ligger vi till avseende innovatörer.
Sverige framstår paradoxalt nog som ett land med ytterst stark innovationskraft men med relativt få innovatörer. Det skriver Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH, i sin månatliga analys under vinjetten Thulins tabeller .

Maj månads analys grundar sig i den senaste rapporten från Pro INNO Europe som på uppdrag av EU-kommissionen presenterar ett index över EU:s 27 medlemsländers innovationskraft. Sverige har placerat sig i topp varje år sedan 2006. Innovationskraften har varit relativt konstant under hela perioden.

Sveriges framskjutna position förklaras genom att vi presterar exceptionellt bra inom fem av åtta undersökta dimensioner, bland annat tillgång till humankapital och finansiering. Sämst resultat nås avseende innovatörer och i viss mån ekonomiska effekter. De nordiska länderna tycks ha ett gemensamt problem i en låg andel innovatörer. Sverige placerar sig tillsammans med Danmark och Finland på ungefär samma nivå som genomsnittet i EU.

Läggs Kroatien, Makedonien, Norge, Serbien, Schweiz och Turkiet till det sammansatta innovationsindexet placerar sig Sverige på andra plats efter Schweiz. Ser vi däremot till innovatörer kommer Sverige först på 12:e plats bland de 33 länderna.

– Paradoxalt nog framstår Sverige som ett land med ytterst stark innovationskraft, men med relativt sett få innovatörer, kommenterar Per Thulin sin analys.

Per Thulin är ekonomie doktor i nationalekonomi vid Kungliga tekniska högskolan och verksam vid Entreprenörskapsforum och KTH. Varje månad presenterar han en ekonomisk analys baserad på färsk statistik under vinjetten Thulins tabeller. Analyserna görs inom områdena entreprenörskap, innovationer och småföretagande.

Comments are closed.