Sverige alltjämt i topp

Sverige ligger fortfarande i topp som IT-nation men en varningsflagg hissas för att andelen IT i de svenska lärosätenas forskning minskar. Det visar resultaten från uppföljningen av Scorecard.se som IT&Telekomföretagen just genomfört.

IT&Telekomföretagen inom Almega har från och med i år tagit över mätningen  av Scorecard.se från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien,  IVA.  Scorecard.se syftar till att mäta faktorer som påvisar Sveriges förmåga att använda IT, och därmed möjligheten till ökad konkurrenskraft och tillväxt. Nu har en uppföljning av dessa framgångsfaktorer för 2010/2011 genomförts.

Bland resultaten kan nämnas att World Economic Forum (WEF) har i sitt Global Competitive Index (GCI) rankat Sverige som ett av världens mest konkurrenskraftiga länder. Dessutom har samma organisation rankat Sverige som det land i världen som är bäst på att nyttja IT. I WEFs rapport ”The Global Information Technology Report 2010-2011”, rankas Sverige som nummer ett – för andra året i rad – före Singapore och Finland.

– Det är lätt att slå sig till ro när man ligger i topp. Istället måste vi ha fokus på att jobba än mer medvetet och fokuserat på att IT driver tillväxt och stärker Sveriges konkurrenskraft, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Det mest oroväckande i uppföljningen är att andelen IT inom de svenska lärosätenas forskning minskar.

– Detta är djupt oroande eftersom IT är en synnerligen viktig komponent i de flesta innovationer. IT kan bidra till lösningen av många av samhällets utmaningar – inte minst när det kommer till att säkra och stärka välfärden. Mer fokus bör inriktas på tillämpad och företagsnära forskning inom olika områden, säger Anne-Marie Fransson.

Kompetensförsörjningen utvecklas dock positivt då antalet sökande till IT-relaterade utbildningar ökar, men är ännu inte i närheten av rekordnivåerna runt millennieskiftet. Positivt är också att vi svenskar ställer oss mer positiva till användning av IT och att en stor andel gärna ser att den yngre generationen utbildar sig inom IT.

Scorecard.se har drivits sedan 2007 med målet att mäta faktorer som påvisar Sveriges förmåga att använda IT, och därmed möjligheten till ökad konkurrenskraft och tillväxt. Följande fem samverkande framgångsfaktorer mäts:

  • Sveriges relativa effektivitetsfördelar
  • IT i produkter och processer
  • Forsknings- och innovationssystemet
  • Kompetensförsörjning
  • Attityden till vår förmåga att använda IT

Syftet med de valda mätetalen är inte att uppnå exakt precision i mätetal och mätmetoder, utan att visa på och följa förändring och utveckling.

Det går att få del av hela uppföljningen via www.itolelekomföretagen.se/scoregard

Comments are closed.