Svenskarna återvinner elektronik

Allt fler små- och medelstora hushållsapparater, lampor och batterier återvinns i Sveriges kommuner. Under 2012 samlade Sverige in drygt 147 684 ton. Det motsvarar 15,47 kg/invånare, att jämföra med EU:s direktiv på 4 kg/invånare.

Ny statistik från El-Kretsens återvinningssystem visar att svenskarna fått ett nytt återvinningsbeteende under 2012. Kylskåp och TV-apparater är fortfarande vanliga men nu återvinns också allt fler små och medelstora hushållsapparater, lampor och batterier. Antalet återvunna produkter består, även om årets resultat viktmässigt är en minskning mot föregående år. Viktminskningen är en följd av att våra produkter med tiden blivit lättare.
Den nya statistiken visar tydligt att alltmer elektronik följer med på återvinningsturerna. Under 2012 återvanns 13 procent fler små och medelstora hushållsapparater, som vattenkokare och symaskiner, 12 procent fler telefoner, 13 procent fler batteridrivna lampor, 18 procent fler fjärrkontroller och 14 procent fler portabla verktyg. Kring ljuskällorna syns skiftet från glödlampor till lågenergi- och LED-lampor tydligt. Glödlamporna blir färre och ersättarna dyker upp allt oftare, dock i lägre takt då dessa har längre livslängd.

Comments are closed.