Svensk sensorteknik säkrar europeiska flygplatser

Acreo Swedish ICT har bidragit med avancerad sensorteknik i ett nytt säkerhetssystem för flygplatser, kallad TASS. Systemet testades nyligen framgångsrikt på Heathrow i England.

Flygplatser är stora, offentliga platser med många människor och kollin i rörelse och är därmed ett givet mål för terrorister. Att övervaka och säkra flygplatser är därför en svår utmaning.
TASS (Total Airport Security Solution) är ett europeiskt forskningsprogram som under två år har arbetat för att förbättra flygplatsers förmåga att upptäcka och avvärja hot. Med utgångspunkt i flygplatsernas olika förutsättningar, i kombination med resenärernas behov av komfort och integritet, har man genomfört riskanalyser och utvecklat ett nytt integrerat övervakningssystem.
Simulerat angrepp
Vid det så kallade ”proof-of-concept”-testet, som genomfördes på Heathrow, spelades fyra olika scenarier upp i Terminal 5 med såväl resenärer som flygplatspersonal på plats. Man simulerade ett angrepp med kemiska vapen både inne och utanför terminalen, man ställde två självmordsbombare vid en evakueringspunkt och gömde två beväpnade män i en täckt lastlastbil.
Resultatet blev att TASS detekterade och undanröjde samtliga hot utan att passagerarna, logistiken och handeln påverkades.
– TASS blev en stor succé och överträffade med råge vad vi trodde var möjligt så tidigt i forskningsprojektet. TASS visade att det går att ha ett totalt integrerat övervaknings-, larm- och säkerhetssystem som tar hänsyn till passagerarnas integritet, säger Andy Cowen, utvecklingsansvarig för säkerhet och övervakning på Heathrow Airport.
Acreo Swedish ICT bidrar till TASS med utveckling och integration av trådlösa sensorsystem för mätning och detektion av flöden och temperaturer i inomhusluften, rörelser, kemiska ämnen, gas- och vattenföroreningar. Mer än 35 olika sensorer installerades på Heathrow flygplats. Under våren kommer TASS även att testas på den medelstora flygplatsen i Aten samt på en liten flygplats i Portugal.

 

Comments are closed.