Svensk robotelit ska samlas

Om en vecka arrangerar forskningscentret ”Centre for Autonomous Systems” på Kth en tillställning som har roboten i fokus.

Trender, tillämpningar och utmaningar kommer att avhandlas under dagen, och robotgurun Shankar Sastry från universitetet i Berkeley i Kalifornien kommer att hålla en föreläsning.

– Robotik har varit, men är tyvärr inte ett så stort område i svenskt näringsliv och forskning numera. Om ett svenskt företag ska kunna upprepa exempelvis ABB:s framgångar måste vi satsa mer, säger Danica Kragic Jensfelt, professor i robotik vid Kungliga tekniska högskolan, Kth.

Ett sätt att komma ett steg närmare en större satsning på just robitik är att samla Sveriges robotelit under namnet "Swedish robotics research: Trends, applications and challenges", ett arrangemang Danica Kragic Jensfelt är med och anordnar den 19 april på Kth.

Dagen, som är uppdelad i tre delar, ser ut som följer: Professorerna Herman Bruyninckx och Shankar Sastry kommer att berätta om robottrender i Europa respektive USA, och fem svenska universitet och högskolor kommer att redogöra för vad som händer inom robotikforskningen på deras respektive lärosäten.

Dessutom kommer en paneldebatt med framstående robotikforskare gå till botten med olika tuffa frågeställningar inom robotik.

– Bland annat ska vi diskutera vart vi är på väg inom robotik, men också hur vi når dit och vad vi vill göra. Industrin letar exempelvis efter forskning de kan kommersialisera. Det är också något Herman Bruyninckx kommer att ta upp, hur vi kan ägna oss åt mer industrinära forskning, säger Danica Kragic Jensfelt.

Comments are closed.