Svensk-norskt samarbete aviseras kring elbilar

Den svenska regeringen har beslutat att uppdra åt Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Vägverket och Transportstyrelsen att delta i ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE.

Huvuduppgiften uppges bli att planera och genomföra ett gemensamt projekt för ”laddinfrastruktur” för elbilar.

Med laddinfrastruktur menas laddplatser, skyltar och annan vägvisning, parkeringsplatser med mera, som gör det enkelt att köra elbilar mellan Norge och Sverige. Projektet kan användas till utprovning av ny teknik, till exempel för snabbladdning, samt bidra till att ge svar på frågeställningar knutna till standarder, säkerhet, betalningssystem eller andra områden gruppen finner viktiga.

Energimyndigheten ska enligt ett pressmeddelande vara sammankallande för den nya arbetsgruppen. För genomförandet av projektet står det arbetsgruppen fritt att samarbeta med andra relevanta myndigheter, organisationer och näringsliv, enligt ett pressmeddelande från svenska Näringsdepartementet.

Comments are closed.