Svensk mätteknik för växthusgaser går vidare i internationell tävling

SenseAir från Delsbo i samarbete med amerikanska RAE Systems är ett av de fyra tävlande teamen som gått vidare i Methane Detectors Challenge. Tävlingen handlar om att ta fram den bästa tekniken för att upptäcka metanläckage och därmed minska skadlig inverkan på både människor och närmiljö.

Över 20 internationella företag har redan slagits ut och efter de senaste testmomenten är SenseAir och RAE Systems ett av de fyra bidragen på upploppet. Det är den välkända amerikanska miljöorganisationen EDF (Environmental Defense Fund) som tillsammans med sju stora olje- och gasbolag utlyst en tävling för att ta fram metanövervakningsutrustning. Detta ska hjälpa olje- och gasindustrin att hitta och åtgärda oönskat metanläckage.
SenseAirs erkända sensorteknik har genom samarbetet med RAE Systems, dotterbolag till den Fortune 100-listade jätten Honeywell, tagit fram en mogen och produktionsklar lösning som ligger i framkant gentemot resterande medtävlande.
– Att ha kvalificerat sig så här långt i tävlingen Methane Detectors Challenge känns som en oerhörd bedrift. Nu är det vi och tre stycken andra kvar och detta förstärker verkligen vår position på en internationell marknad, säger Carl Bengtsson, Technology Account Manager på SenseAir. För oss innebär den andra testfasen en större integreringsutmaning med Honeywells system för fjärrövervakning och radiotransmission, att garantera stabil långtidsdrift och kraftmatning från en solpanel för att nämna några saker.
Methane Detectors Challenge innebär att SenseAir får möjlighet att kommersialisera en ny produkt som initialt utvecklats för att mäta alkohol i luft. Den har sedan utvecklats tillsammans med en teknik för att mäta metan i kinesiska kolgruvor i ett forskningsprojekt i samverkan med Fiber Optic Valley och Acreo Swedish ICT. I Methane Detectors Challenge tas tekniken ytterligare en nivå. Avsikten med produkten är att detektera läckage av metan i syfte att kunna åtgärda och täta dessa läckor. Något som ligger helt i linje med företagets miljöprofil eftersom läckagen motverkar den allmännytta som ett energiskifte från kolkraft och olja till naturgas normalt anses leda till. Frigörandet av metangas anses bland annat bidra till växthuseffekten och är också skadlig för både människa och djur.
Den andra mer fältmässiga fasen är beräknad till mars 2015. All testning sker vid Southwest Research Institute i San Antonio, Texas. Under senvåren/försommaren 2015 kommer produktförslagen att genomgå intensivare tester och utvärderingar. Pilotproduktion och installation av produkterna utgör den tredje och sista etappen som planeras till slutet av 2015. Testning och verifiering kommer då även att ske ute på olje- och gasbolagens anläggningar.
Övriga tre tävlande som kvalificerat sig vidare:
Quanta3, LLC, en ingenjörsfirma från Longmont, Colorado
University of Colorado Boulder
Dalian Atech Inc. tillsammans med Fuller & Associates från San Fransisco, California

Comments are closed.