Svensk-kinesiskt samarbete

Vinnova skall tillsammans med Ministeriet för vetenskap och teknologi (MOST) i Kina satsa ungefär 45 miljoner kronor under tre år. Det gäller sju gemensamma forskningsprojekt inom framtidens mobila teknologier.

Satsningen görs inom det svensk-kinesiska samarbetsprogrammet "IMT-Advanced and Beyond". De sju finansierade projekten täcker områden från protokoll och kodningsfrågor till transmission och antenner.
För att försäkra sig om ett aktivt samarbete mellan länderna är forskarutbyte en central del i alla projekt. Vinnova finansierar projekten med sammanlagt 27 miljoner kronor och kinesiska intressenter går in med cirka 18 miljoner kronor.
Programmets innehåll har satts samman av en grupp personer från industri och akademi. Alla projektförslag har i Sverige utvärderats av en kommitté av internationella experter inom området. Projekten är följande:
* "Access technologies: multiple access, multiple users, multiple distributed antenna systems" finansieras med 4 Mkr för FoU kring MIMO-system (Multiple Input Multiple Output). Projektets svenska del drivs av KTH i samarbete med Lunds universitet. I Kina driver Beijing University of Aeronautics and Astronautics projektet i samarbete med Tsinghua Universitetet samt Huazhong Universitetet. Kontaktperson: Björn Ottersten, KTH.
* ”Crosslayer and Multinode Cooperation in Wireless Communications” finansieras med 3,5 Mkr. Projektet ska studera samverkan mellan såväl protokollager som terminaler, vilket ska ge nya tjänster och snabbare nät. Projektets svenska del drivs av KTH. I Kina har University of Electronic Science and Technology of China huvudansvaret i samarbete med Shanghai Research Center for Wireless Communications, China Academy of Telecommunication Research. Kontaktperson: Mikael Skoglund, KTH.
* "Modulation and Coding Techniques, Spectrum and Propagation" finansieras med 3,5 Mkr för FoU kring kanalmodeller och kodning. Bra modeller är en förutsättning för att bygga näten på ett effektivt sätt och kodningen kan göra att man klarar sämre omständigheter i överföringen. Projektet drivs i Sverige av Lunds universitet i samarbete med KTH och Linköpings universitet. I Kina drivs projektet av Tsinghua Universitetet i samarbete med University of Science and Technology of China, Southwest Jiatong Universitetet, Beijing University of Post and Telecommunications samt Shanghai Jiao Tong Universitetet. Kontaktperson: Ove Edfors, Lunds universitet.
* "Resource Management for IP-Based Mobile Communication Systems" finansieras med 4,25 Mkr för att utveckla nya metoder och protokoll för att lösa problem kring resurshantering och allokering. I Sverige drivs projektet från KTH i samarbete med SICS. Från Kina drivs projektet av Huazhong University of Science and Technology i samarbete med Tsinghua Universitetet och Shanghai Jiao Tong Universitetet. Kontaktperson: Markus Hidell, KTH.
* "Investigation of Key Technologies for Wireless Infrastructured Ad Hoc Networks" finansieras med 3 Mkr för att studera och föreslå prototyper för framtida trådlösa nätverk, så kallade WIANET. Idag går all mobiltrafik via en basstation, men i den här typen av nät kan uppkopplingen även ske via andra nätanvändare. Det gör att näten kan byggas billigare och få bättre täckning. I Sverige drivs projektet av Uppsala universitet. I Kina drivs projektet av Southeast Universitetet i samarbete med Shanghai Research Center for Wireless Communications samt Beijing University of Post and Telecommunications. Kontaktperson: Ping Wu, Uppsala universitet.
* "Mobility management, control and routing technology for IMT-Advanced and beyond" finansieras med 4,25 Mkr för FoU kring styrning och kontroll av mobilnät med multipla antennsystem. Detta är viktigt för att näten ska fungera effektivt och till låg kostnad. Det svenska huvudansvaret ligger hos Chalmers. I Kina drivs projektet av Beijing University of Post and Telecommunications i samarbete med Chongqing University of Post and Telecommunications. Kontaktperson: Arne Svensson, Chalmers.
* "Practical Algorithms for Highly Efficient Cooperative Transmission in Wireless Networks" finansieras med 4,5 Mkr för att undersöka praktiska aspekter för avancerade samverkande sändarstrategier i trådlösa nätverk, vilket kan ge större effektivitet i näten. I Sverige drivs projektet av Linköpings universitet. I Kina har Beijing Institute of Technology huvudansvaret i samarbete med Beijing University of Post and Telecommunications. Kontaktperson: Erik Larsson: Linköpings universitet.

Comments are closed.