Succes för mikrovågsdagar

Kring 250 deltagare samt föredragshållare och ett 20-tal utställande företag deltog i två mycket uppskattade och lovordade forskarkonferenser,  GigaHerz och AntennEMB, under Swedish Microwave Days på Chalmers.

Evenemanget, som återkommer vart annat år, arrangerades av Chalmers, med dess Vinnovastödda centra Chase (Chalmers Antenna Systems VINN Excellence Centre) och GigaHerz i samarbete med SNRV (Svenska Nationalkomitten för RadioVetenskap), Göteborg & Co samt IEEE.  
Läs mer i separata notiser från andra dagens GigaHertz som bland annat tog upp högfrekventa transistorer i grafen samt en helt ny typ av IGBT .

 

Comments are closed.