Stor order till EDC

EDC AB har tecknat ett tvåårigt avtal om totalt 30 miljoner kronor med det danska företaget MedArt A/S att producera och förvalta hela deras produktsortiment. MedArt marknadsför och säljer avancerade laserbehandlingsutrustningar avsett för medicinska estetiska och kirurgiska behandlingar. Tillverkning av laserutrustningar är mycket komplex och kvalitetskraven är höga. EDC har efter en utvärdering valts ut som strategisk partner och MedArt har nu beslutat att flytta all produktion till EDC. Syftet med att flytta produktionen är att MedArt fattat ett strategiskt beslut om att fokusera sin verksamhet på försäljning och produktutveckling. EDC har fått förtroendet att göra allt från kretskort till färdig apparat. Efter en lyckad pilotserie går företaget nu igång med full serieproduktion.

Comments are closed.